• De huurder wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen en weer in te zullen leveren.

  • De fietsen zijn verzekerd tegen schade en diefstal c.q. total loss met een eigen risico van € 25.00 bij schade en van € 125.00 bij diefstal of total loss.

  • Wanneer er sprake is van een extra hoog of verhoogd risico dan vervallen de standaard huurvoorwaarden en zijn de kosten bij zowel diefstal/total loss als schade voor 100 % voor rekening van de huurder. Deze afwijkende voorwaarden zullen altijd schriftelijk op de huurbon of per mail worden bevestigd.

  • De fietsen moeten altijd op slot worden gezet. Is dit niet het geval dan is de huurder volledig aansprakelijk.

  • Het eigen risico moet bij inlevering contant worden betaald.

  • De huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht.

  • De verhuurder is gerechtigd een waarborgsom te laten betalen.

  • Gaat een reservering niet door ten gevolge van bijv. regen dan is de huurder 50 % van de huursom verschuldigd. Wanneer de huurder een nieuwe reservering maakt dan is de 50 % van de huursom een aanbetaling op de nieuwe reservering.